معرفی همکاران معاونت اداری-مالی

شناسه نوشته : 15106

1394/04/31

تعداد بازدید : 1474

معاونت اداری ـ مالی

نام و نام خانوادگی سمت تلفن
 محمد سعیدی نژاد معاون اداری مالی 025-32144866
محمد کرمی کارشناس امور مالی وحقوقی مالی 025-32144875
رضا قلی بیگی کارشناس عمران 025-32144864
 مهدی تهوری حسابدار 025-32144874
     

اوقات شرعی

امروز : جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
۴ شعبان ۱۴۳۹