بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی

شناسه نوشته : 16639

1395/03/25

تعداد بازدید : 458

بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی
پیمودن صراط مستقیم بدون کمک اهل بیت(ع) ممکن نیست

حضرت آيت الله العظمي جواد آملي:

وجود مبارك امام سجاد علیه السلام گذشته از آن بيانات نوراني كه در صحيفه سجاديه يا نامه‌هاي خصوصي و كلمات قصار دارد يك رساله پنجاه اصلي درباره حقوق دارد و به صورتی اين رساله پنجاه اصلي را تنظيم كرده است كه میان تشريع و تكوين، تطابق وجود داشته باشد؛ يعني ایشان صِرف حق را بيان نكرده است بلکه منشأ حق و كيفيت ظهور آن اصول در اين فروع را نیز در اين پنجاه اصل مشخص كرده است.

در مسئله حقوق اوّلين حق، حقّ توحيد است و ساير حقوق زيرمجموعه حق توحيد و از او نشأت مي‌گيرد.

اين مفسّر قرآن كريم با بيان اينكه طبق فرمایش حضرت سجاد علیه السلام اعضا و جوارح ما نسبت به ما حقّي دارند و بايد حقّ آن‌ها را ادا كرد اظهار داشتند:

حضرت در تبيين رساله حقوق به ما مي‌گويد چشم، دست و یا گوش شما غير از شماست، همه اين‌ها حقوقي دارند كه بايد حقوق اين‌ها را رعايت كنيد! در قيامت وقتي سخن از محكمه الهي برقرار شد اعضا و جوارح انسان عليه انسان شهادت مي‌دهند این يعني اعضا و جوارح ما غير از ماست، اين زبان غير از ماست و در اختيار ماست و حقّي دارد که بايد  ما آن حقوق را رعايت كنيم و اگر حقوق اين زبان را ادا نكرديم همين زبان در قيامت عليه ما شهادت مي‌دهد، دستي كه گناه كرد، رشوه گرفت و اختلاس كرد اگر حقّ اين دست را ادا نكرديم در قيامت عليه ما شهادت مي‌دهد.

مبادا اگر سخني شنيديم به ميل خود آن مطلب را تفسير كنيم يا خداي ناكرده به ميل خود تطبيق كنيم و از این طریق با آبروي كسي بازي كنيم؛ چون ذات اقدس الهي آبروي مؤمن را به اين آساني مورد تعرّض ديگري قرار نمي‌دهد. فرمود به ميل خودتان تطبيق نكنيد، به ميل خودتان تفسير نكنيد، امين الله باشيد اگر امانت را حفظ كرديد هم در دنيا محفوظيد و هم در آخرت اما اگر خداي ناكرده ما با آبروي كسي بازي كرديم ذات اقدس الهي در فرصت لازم و ضروري آبروي ما را ممكن است از بين ببرد.

اوقات شرعی

امروز : جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
۴ شعبان ۱۴۳۹