همایش طلیعه حضور ویژه طلاب جدیدالورود برگزار شد - حوزه خواهران استان قم

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۷ ذي الحجة ۱۴۳۹

menu
search