جلسه اخلاق

شناسه خبر : 50764

1396/08/23

تعداد بازدید : 16

جلسه اخلاق
جلسه اخلاق با موضوع روش خودسازی طلبگی در مدرسه حضرت معصومه(س) برگزار گردید.

مدرسه علمیه حضرت معصومه(س)جلسه اخلاق با موضوع روش خودسازی طلبگی،با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین  اقای علم خواه برگزار نمود

در ابتدای مراسم آقای علم خواه پس  از تعریف واژه طلبگی، فرمود:طلبگی یعنی سیر و سلوک و سالک راه خدا بودن، یعنی کسی که در راه خود سازی علمی و عملی است.

ایشان افزودند: طلبه باید بداند هدف از طلبگی ،سالک الی الله شدن و به کمال رسیدن است تا بتواند مردم را آگاه کند و دومرحله را برای طلبگی بیان نمودند.مرحله اول یعنی خود سازی و تهذیب خود تا به جایگاه عالم دینی برسد تا بتواند هادی مردم باشد.مرحله دوم رهبری است که بعد از مرحله خودسازی و عالم شدن،وظیفه رهبری پیدا می کند.پس طلبه نقش راهبر را در جامعه دارد و راهنمای راه دین است.طلبه از مردم عادی جدا می شود وبا طی کردن راه سیروسلوک ،در پست ولایت فقیه قرار می گیرد و هدایتگر مردم می شود.

ایشان درادامه به ماهیت علمی روش های خودسازی پرداختندو افزودند: علوم حوزوی هم چون ادبیات،کلام،فلسفه،فقه،تفسیر،علوم قرانی و...علوم محتوایی سلوک هستند که برای رسیدن به

کمال،اهداف،بلوغ و تاثیرگذاری طلبگی خوانده می شوند و علم دیگر،علم روشی سلوک است که شامل خودسازی(سلوک)می شودو تنها  روش خودسازی را به ما نشان می دهد نه دیگرسازی

را.زیرا انسان باید باعقل و درایت خود،خود را بسازد تا به کمال برسد.پس طلبگی یعنی سیروسلوکعملی و نظری.وقتی به این درجه رسیدمی تواند هادی علمی و عملی مردم باشد.