نخستین مرکز پژوهشی حوزه علمیه خواهران افتتاح شد - حوزه خواهران استان قم

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۶ ذي الحجة ۱۴۳۹

menu
search