جلسه اخلاق

شناسه خبر : 58487

1397/01/28

تعداد بازدید : 3

مراسم جلسه اخلاق عمومی با سخنرانی حضرت آیت الله اعتمادی(زید عزه( در مدرسه علمیه الزهراء )سلام الله علیها)

 

جلسه درس اخلاق با سخنرانی مؤسس عالیقدر حضرت آیت الله اعتمادی(زید عزه( در مدرسه علمیه الزهرا(س) با حضور مدیریت محترم و طلاب گرامی برگزار شد.

آیت الله اعتمادی در ادامه ی مباحث اخلاقی و حسن خلق گفتند:  بررسی  زندگی و سیره پیامبر اسلام(ص( بسیار مهم است زیرا به تعبیر قرآن پیامبر)ص(  الگو و اسوه در گفتار و عمل، برای مردم بودند.  رسالت اصلی پیامبر خاتم تبلیغ اسلام بود، و در این مسیر گسترش دین ایشان هیچگاه از راههای غیر اخلاقی و غیر عادلانه برای رسیدن به اهداف خودشان استفاده نکردند. در این زمینه درکتب روایی مربوط به سیره پیامبر اسلام تعابیری برای حضرت، همچون » عادلترین«  مردماشاره نموده است.

ایشان بیان داشتند: در مهجه البیضاء مرحوم فیض کاشانی و صحیح بخاری روایتی آمده است که می فرماید: پیامبر(ص) صبورترین، شجاعترین، عادلترین، با گذشت ترین، سخاوتمندترین مردم بود، آنقدر بخشش داشتند که درهمی نزد خود باقی نمی گذاشتند، ایشان شخصاکفشهای خود را می دوختند و لباسهای خود را وصله می زدند و در انجام کارهای خانه کمک می کردند؛ پیامبر(ص) باحیاءترین مردم بود به گونهای که چشمهای ایشان به صورت دیگران خیره نمی ماند؛ ایشان به عیادت بیماران میرفتند و در تشییع جنازه افراد حضور پیدا می کردند؛ رسول خدا به تنهایی در میان دشمنان حرکت میکردند، ایشان خوشرو و بشاش، متواضع و ساکت ترین مردم بود، البته نه سکوتی که از تکبر باشد؛ پیامبر اسلام بوی خوش و عطر را دوست داشتند، ایشان با فقرا می نشستند و به کسی ظلم نمی کردند؛ پیامبر(ص) شوخی و مزاح می کرد ولی در شوخی جز حق نمی گفتند، حضرت در مقابل اصوات بلند افراد صبر و تحمل داشتند؛ و از صاحبان قدرت ترسی نداشتند.   

مؤسس حوزه الزهرا(س) گفتند: در متون روایی دیگر همچون بحارالانوار علامه مجلسی از قول امام صادق(ع) آمده است که می فرمایند: حتی پیامبر(ص) در نگاه بین اصحاب خویش عدالت را رعایت می کردند.  رسول خدا (ص) در طول رسالت تبلیغ اسلام دارای سعه ی صدر بودند؛ چنانکه وقایع تاریخی متعدد، شاهد بر این ادعا است؛ همه ی این اوصاف پسندیده و بزرگواریهای حضرت باعث شد، اسلام به چنین نقطه اوج و تعالی، در این مدت زمان کوتاه برسد.