برگزاری درس اخلاق ویژه رمضان در حوزه فاطمه الزهرا - حوزه خواهران استان قم

یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۷ ذي الحجة ۱۴۳۹

menu
search