گزارشی از برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع تحصیل و اشتغال زنان

شناسه خبر : 61107

1397/03/18

تعداد بازدید : 252

گزارشی از برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع تحصیل و اشتغال زنان

به گزارش معاونت فرهنگی حوزه علمیه حضرت آمنه (سلام الله علیها) کرسی آزاداندیشی با موضوع تحصیل و اشتغال زنان با داوری استاد خانم حاج اسماعیلی برگزار شد.

در این نشت آزاد اندیشی استاد خانم کاردوانی به ارائه بحث و نظرات در مورد موضوع جلسه پرداختند که چکیده نظرات استاد به شرح زیر است:

1-    بحث اشتغال زنان یک بحث سیستمی­است. با توجه به رویکرد سیستمی در بحث اشتغال زنان نباید فقط بحث کودکان و زنان شاغل یا اختلاط بین زنان و مردان را مشاهده کرد.

2-    نگاه سیستمی به اشتغال موجب می­ شود تا مقایسه با صدر اسلام صورت نگیرد. همچنین بحث فرزند خواهی ربطی به استغال ندارد، بلکه این امر در اثر سایت گذاری های کشور می­باشد. در ضمن مباحث آسیب شناسی مانند طلاق نیز ربطی به اشتغال ندارد.

3-    اشتغال حق اوّلیه و طبیعی هر فردی اعم از زن و مرد است تا برای رفع نیازهای خود از آن استفاده کند و حاصلی برای خودش به دست آورد.

4-    تجرد بانوان را نمی توان به اشتغال امروز آنان ربط داد چرا که از صدر اسلام نیز مسأله تجرد خواهی بانوان به دلیل انجام فعالیت های اقتصادی مطرح بود.

5-    شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد اشتغال و تحصیل زنان به نفع خانواده ها است. با توجه به آن که در بسیاری موارد هزینه حقوق زنان خرج خانواده و فرزندان می شود از برخی مشکلات خانواده می کاهد و محیط خانواده را از فقر دور می­کند.

استاد منتقد خانم کارپرور نیز در نقد مباحث مطرح شده موارد زیر را مطرح کردند:

1-    فعالیت اقتصادی و مشارکت اجتماعی زنان قدمتی به اندازه عمر بشر دارد. در گذشته زنان همواره در مسائل اقتصادی به خانواده کمک می کردند.زنان حضور فعّال در کارهای خدماتی،کشاورزی، ریسندگی و بافندگی داشتند در حالی که جزء خانه داری محسوب نمی شده است.

2-    امروزه تحصیل و اشتغال یک فعالیت اقتصادی است که در ساعات معین و دور از خانواده تعریف می شود. بنابراین با وجود دو مؤلّفه اصلی اشتغال که وجود مزد معیّن و فاصله بین کار و خانه می باشد.بنابراین موجب تناقض اشتغال با وظایف خانه داری زن می گردد.

3-    تحقیقات نشان می دهد بانوانی که به اشتغال روی می آورند را مانع فعالیت های گسترده خود می دانند.

4-    بر اساس دیدگاه روان شناسان، دوری مادر از فرزندان خُردسال موجب می گردد تا غمی معادل از دست دادن عزیزی را به فرزند منتقل می کند که این امر در آینده به سلامت روحی فرزند آسیب خواهد رساند و با مشکلات رفتاری مواجه خواهد شد.

 

جمع بندی دیدگاه موافق در موارد زیر خلاصه می شود:

1. تحصیل و اشتغال برای زنان به شرط ایجاد و تصحیح ساختارهای مناسب است.

2.در برخی مشاغل مانند پرستاری و پژشکی بانوان . معلّمی از مشاغل اختصاصی زنان محسوب می گردد.

3.با تعدیل و کم کردن ساعات کاری بانوان در دو سال اوّل زندگی فرزند می توان به مسأله تربیت فرزند توجّه کرد.

4. هزینه تحصیلات زنان باید در جهت اشتغال آنان صورت گیرد و گر نه بیهوده خواهد بود.

5. در اشتغال باید شایسته سالاری مطرح باشد نه تبعیض بین زن و مرد.

6. استقلال مالی زنان موجب می شود تا از استبداد مردان در خانواده جلوگیری کنند.

7.عدم اشتغال زن گاهی وابستگی صرف به مرد را ایجاد می کند.

 

جمع بندی دیدگاه مخالف در موارد زیر خلاصه می شود:

1.تحصیل و  اشتغال زنان در بیرون خانه با وظایف همسرداری و مادری در تناقض است.

2.در جامعه نگرش منفی نسبت به زنان شاغل مجّرد وجود دارد.

3.اشتغال زنان گاهی تهدید سلطه زنان بر خانواده را به دنبال دارد.

4.اشتغال زنان با توجه به توانایی کمتر جسمی آنان نسبت به مردان موجب خستگی جسمی و روحی آنان می شود.

5. تحصیل و اشتغال زنان موجب کمرنگ شدن روابط خانوادگی می شود.

6. اشتغال زنان و اشغال برخی پست ها موجب بیکاری مردان می گردد.

 7.عدم اشتغال زن گاهی وابستگی صرف به مرد را ایجاد می کند.

استاد داور خانم حاج اسماعیلی با بررسی نظرات مخالفان و موافقان استاد ارائه دهنده بحث نتیجه بحث را این گونه اعلام کردند: از شاخصه های توسعه، اشتغال زنان است. هرچه میزان نرخ اشتغال زنان در جامعه بیشتر شود،کشور به سمت پیشرفت و توسعه خواهد رفت.اشتغال زنان با توجه به نقش مادری و همسری ایجاد می کند. به طور مطلق نمی توان موافق یا مخالف اشتغال زنان بود، بلکه لازم است مسأله اشتغال زنان را با توجه به محیط خانواده و جامعه در نظر گرفت. در زندگی زناشویی، مرد خواستار زنی است که در تعاملات خود از عقلانیت و منطق برخوردار باشد.

چالش اشتغال زنان در همه کشورها وجود دارد و اختصاصی به ایران ندارد. در مسأله اشتغال زنان باید به دو نکته توجه داشت:

 1-اشتغال دغدغه زنان را حل کند.

2-دارای تنش کمتری با نقش های زنانه باشد.