کارگاه روش تحقیق میدانی در مرکز پژوهشی نورالزهرا برگزار شد

شناسه خبر : 63626

1397/06/16

تعداد بازدید : 120

کارگاه روش تحقیق میدانی در مرکز پژوهشی نورالزهرا برگزار شد
کارگاه آشنایی با روش تحقیق میدانی در مرکز پژوهش های اسلامی نورالزهرا سلام الله علیها با همکاری مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان قم برگزار شد.

کارگاه آشنایی با روش تحقیق میدانی در مرکز پژوهش های اسلامی نورالزهرا سلام الله علیها با همکاری مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان قم برگزار شد.

 

این دوره با حضور27 نفر از اساتید روش تحقیق و معاونین پژوهش مدارس علمیه خواهران استان قم، با هدف آموزش تخصصی راهبر پژوهش میدانی جهت راهنمایی و پاسخگویی طلاب شرکت کننده در جشنواره رشد در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

 

دکتر نورعلی زاده در این کارگاه به بیان کلیات روش علمی و مسائل تجربی (میدانی)، شناخت متغیر و انواع آن، گزاره های مسئله، انواع روش های تجربی (میدانی)، جامعه آماری و روش های نمونه گیری پرداخت.

 

همچنین وی در نوبت دوم این کارگاه به بیان ابزارهای پژوهش و شیوه های اجرای آن ها، شیوه های کلی تجزیه و تحلیل داده ها و کلیات گزارش نویسی و ساختار تحقیق به سبک  APAپرداخت.

 

گفتنی است در صورت بازخورد مناسب این کارگاه و استقبال مدارس، کارگروه هایی برای طلابی که در هفتمین جشنواره رشد شرکت کرده اند از سوی مرکز پژوهش های اسلامی نورالزهرا(س) با همکاری مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان قم برگزار خواهد شد.