طلاب حوزه علمیه آمنه(س) با آیت الله مصباح دیدار کردند

شناسه خبر : 71308

1397/10/17

تعداد بازدید : 64

طلاب حوزه علمیه آمنه(س) با آیت الله مصباح دیدار کردند
به مناسبت دهه بصیرت طلاب حوزه علمیه حضرت آمنه (س) با آیت الله مصباح دیدار کردند.

همزمان با فراررسيدن دهه بصيرت و ميثاق با ولايت، جمعي از طلاب مدرسه علميه حضرت آمنه(س) با آيت الله مصباح يزدي ديدار کردند.

 

آيت الله مصباح با اشاره به مبحث شناخت انسان و نعمت هاي الهي بیان کرد: انسان بعد از شناخت خود و جهان اطراف، اختلافاتي را از نظر جنسيت و شرايط اجتماعي مشاهده مي كند. از جهتي با انواع بلاها و  گرفتاري ها، چه طبيعي مانند سيل و زلزله و چه انساني مانند انواع ظلم ها مواجه مي شود ، اما با همه اوصاف مي بينيم كه هيچ كدام از اين امور، خارج از نظام و اين عالم نيست و به اذن پروردگار جهان است.

 

ایشان در ادامه توضیح داد: ما در اين جهان به اختيار خود نيامده و به اختيار خود، عالم را نساخته ايم، هركس نيازهاي مختلفي دارد و اين گونه كه يك شخص به تمام خواسته هايش رسيده باشد، نيست.

 

وی گفت: يك سري نيازها در بعضي افراد، شدت پيدا مي كند كه به آن نيازهاي ارزشي يا نيازهاي الهي گفته مي شود. داوطلبين اين امور خيلي كم هستند كه تلاش مي كنند عدالت برقرار شده يا به كسي ظلمي نشود.

 

آیت الله مصباح در خصوص مسأله نابساماني هاي موجود در جامعه و دليل وجود انواع بلاها كه در اين عالم گفت: ما هرچه داريم مرگ و زندگي است . اينكه به اين جهان آمديم، براي آزمايشي الهي ست تا معلوم شود كدام يك نيكوكار تريم؟ و رسيدن به اين كمال و قرب الهي، در گرو اختيار ماست، خدا مي خواهد هر كس با اختيار خودش اين مسير بندگي را طي كند.

 

ایشان در پایان به هدف خلقت اشاره کرد و گفت: هركس از ما و شما سعي كنيم يك هفته راجع به هدف از خلقت خود فكر كنيم و سعي كنيم جزء افرادي نباشيم كه قرآن كريم مي فرمايد: از حيوان هم پست ترند.