همکاران آموزش استان قم

شناسه نوشته : 26800

1398/03/19

تعداد بازدید : 833

خانم رنجبر         معاون آموزش                                      32144861   
خانم اکبری         کارشناس اساتید و پذیرش                         32144869
خانم دستیاری      کارشناس خدمات آموزشی                        32144868

اوقات شرعی

امروز : پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰
۱۹ ذي الحجة ۱۴۴۲