مرکز تخصصی تربیت مدرس

شناسه نوشته : 26903

1398/04/17

تعداد بازدید : 706

مدیر مدرسه

آدرس مدرسه شماره تماس آدرس سایت
خانم طالبی فلکه ارتش- ساختمان سابق مرکز مدیریت 02532603708

http://modaresqom.whc.ir/

اوقات شرعی

امروز : دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰
۲۸ رمضان ۱۴۴۲