مدرسه علمیه صالحات

شناسه نوشته : 27420

1398/11/05

تعداد بازدید : 1082

 

مدیر

آدرس

تلفن

سایت    

سركار خانم نوری

ميدان سپاه به طرف ريل راه آهن- سمت چپ

02532935972

salehat.whc.ir

اوقات شرعی

امروز : دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰
۲۸ رمضان ۱۴۴۲