مجله میثاق

شناسه نوشته : 27469

1398/11/13

تعداد بازدید : 858

مجله میثاق

سلام طلبه استعداد برتر استان قم

دو فصل نامه "پژوهش های قرآنی میثاق" پس از سه شماره انتشار موفق، پذیرای مقالات علمی و پژوهشی در موضوعات قرآنی و مباحث میان رشته ای تفسیر و علوم قرآن است.

  پژوهشگران می توانند مقالات خود را به misaq.p.q@gmail.com ارسال نمایند.


ذکر مشخصات کامل نویسندگان، درجه علمی و شماره تماس، همزمان با ارسال مقاله ضروری است.

شایان ذکر است زمان بررسی مقالات و اعلام نتیجه کمتر از یک ماه خواهد بود.

اوقات شرعی

امروز : پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰
۱۹ ذي الحجة ۱۴۴۲