همکاران

شناسه نوشته : 29217

1399/11/06

تعداد بازدید : 225

معاون پژوهش  کارشناس پژوهش های عمومی و نخبگان کارشناس پژوهش های تحصیلی  همکار پژوهش
 خانم حیاتی  خانم نازپرورده  خانم پورحسین  خانم گلستانی فر
       

اوقات شرعی

امروز : پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰
۱۹ ذي الحجة ۱۴۴۲