آشنایی با نظام آموزشی حوزه علمیه خواهران

شناسه نوشته : 29559

1399/12/19

تعداد بازدید : 83

آشنایی با نظام آموزشی حوزه علمیه خواهران
آشنایی با نظام آموزشی حوزه علمیه خواهران در یک نگاه معاونت آموزش حوزه علمیه خوهران استان قم

اوقات شرعی

امروز : جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
۸ ذي القعدة ۱۴۴۲