همکاران آموزش استان قم

شناسه نوشته : 26800

1398/03/19

تعداد بازدید : 386

خانم زهره رنجبر         معاون آموزش                                      32144861   
خانم زهرا رفیعی         کارشناس اساتید و پذیرش                        32144869
خانم زهره اصمی       کارشناس خدمات آموزشی                        32144868

اوقات شرعی

امروز : یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۸ شوال ۱۴۴۱