پنجشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۷ - ۱۰ جمادى الاول ۱۴۴۰

menu
search

اخبار مدیریت استان

آن سوی سخن

    آموزگار کرامت

    کدام کرامت؟ بخششی در حق آنان که زمانی به ما جفا کرده اند؟ و لابد به شرطها و شروطها! بخششی به آنان که توان تهیه قوت روزمره و گذران زندگی شان را ندارند؟ و لابد با «منِّ و الاذی»؟ اما مگر کرامت تو حد و اندازه دارد؟