مرکز تخصصی تربیت مدرس

شناسه نوشته : 26903

1398/04/17

تعداد بازدید : 215

مدیر مدرسه

آدرس مدرسه شماره تماس آدرس سایت
خانم طالبی فلکه ارتش- ساختمان سابق مرکز مدیریت 02532603708

http://modaresqom.whc.ir/

اوقات شرعی

امروز : پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
۲۵ جمادى الثاني ۱۴۴۱