آشنایی با نظام آموزشی حوزه علمیه خواهران

شناسه نوشته : 29559

1399/12/19

تعداد بازدید : 33

آشنایی با نظام آموزشی حوزه علمیه خواهران
آشنایی با نظام آموزشی حوزه علمیه خواهران در یک نگاه معاونت آموزش حوزه علمیه خوهران استان قم

اوقات شرعی

امروز : دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۰
۷ رمضان ۱۴۴۲