مدرسه علمیه صالحات

شناسه نوشته : 27420

1398/11/05

تعداد بازدید : 2368

 

مدیر

آدرس

تلفن

سایت    

سركار خانم نوری

ميدان سپاه به طرف ريل راه آهن- سمت چپ

02532935972

salehat.whc.ir

اوقات شرعی

امروز : چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
۱۶ شوال ۱۴۴۳