برگزاری همایش ملی ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب" با همکاری مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم

شناسه نوشته : 28020

1399/03/28

تعداد بازدید : 14

برگزاری همایش ملی ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
"همایش ملی ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب" با همکاری مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم برگزار می‌کند.

این همایش با هدف بازشناسی اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب، تحلیل و بررسی موشکافانه بیانیه گام دوم، ایفای نقش در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی و فرهنگ‌سازی و گفتمان سازی درباره بیانیه گام دوم انقلاب با همکاری مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم برگزار خواهد شد.

بیانیه گام دوم انقلاب که همزمان با چهل سالگی انقلاب اسلامی ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه گردیده است، دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر برای فهم هویت و یژگی‌های انقلاب اسلامی و همچنین راهبردهای نیل به اهداف بلند انقلاب است که به صورت خیلی فشرده در قالب یک بیاینه آمده است. فهم و تحلیل بیانیه گام دوم نیازمند دقت‌های عالمانه و موشکافانه از زوایای گوناگون از جمله جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، مدیریت و علوم سیاسی است. بی‌شك نتایج حاصل از این همایش می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب در سازمان های مختلف موثر باشد.

 

مهلت ارسال چکیده و اص:  ۳۱ خرداد ماه ۹۹ از طریق سامانه همایش


 

 

محورهای همایش

ظرفیت‌های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
 

محور اول: بیانیه گام دوم و تحول در علوم انسانی
 

 • ظرفیت علوم اسلامی برای بسط شعارهای اصیل انقلاب اسلامی
 • ظرفیت علوم انسانی برای نظریه‌پردازی تمدن نوین اسلامی
 • تصویر جامعه آرمانی در بیانیه گام دوم انقلاب
 • ظرفیت علوم انسانی برای گسترش معنویت در جهان
 • ظرفیت علوم انسانی برای بسط شعارهای فطری بشر
 • شاخص‌های مدیریت اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
 • تحلیل جامعه‌شناختی بیانیه گام دوم
 • نگاه فرایندی به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن‌سازی
 • شاخص‌ها، الزامات و بایستههای خودسازی
 • شاخص‌ها، الزامات و بایسته های جامعهپردازی
 • شاخص‌ها، الزامات و بایسته های تمدن نوین اسلامی
 • خودسازی به مثابه نخستین مرحله نیل به تمدن نوین اسلامی
 • بایسته‌های علوم انسانی برای تحقق سبک زندگی اسلامی
 • انقلاب اسلامی و نهضت تولید علم دینی
 • انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی‌سازی علوم انسانی
 • نقش و جایگاه حوزه و دانشگاه در اسلامی‌سازی علوم انسانی
 • شاخص‌های مدیریت جهادی
 • ظرفیت‌های علوم انسانی اسلامی برای تولید نظریه‌های اقتصادی
 • تحلیل مفاهیم اساسی در بیانیه گام دوم
 • نظریّه ی نظام انقلابی: امکان پیوند جوشش انقلابی و نظم سیاسی
 • تحلیل انسان شناسانه و اخلاقی فاصله ی میان بایدها و واقعیّت ها
 • تحلیل جامعه شناختی از فاصله ی میان بایدها و واقعیّت ها
 • انقلاب اسلامی ایران، به منزله ی انقلاب عصر جدید
 • انقلاب اسلامی، به مثابه پدیده ای زنده و بااراده

 

 

 

 

 

 • انقلاب اسلامی، انقلابی حساس به پدیده ها و موقعیّت های نو به نو
 •  ظرفیّت های انسانی ایران
 • کثرت جمعیت جوان، به مثابه بزرگ ترین ثروت کشور
 • تحلیل آماری ظرفیت های استفاده نشده ی انسانی
 •  نسبت اقتصاد با استقلال
 •  نسبت اقتصاد با امنیت
 •  تأثیر اقتصاد در معنویات
 • اصول مدیریت جهادی
 • آثار ناشی از ترویج سبک زندگی غربی
 • ظرفیت دانش مدیریت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
 • ظرفیت دانش تعلیم و تربیت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
 • ظرفیت دانش اقتصاد در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
 • ظرفیت دانش علوم اجتماعی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
 • ظرفیت دانش ارتباطات در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
 • ظرفیت دانش حقوق در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
 • ظرفیت دانش علوم سیاسی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
 • ظرفیت دانش روانشناسی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
 • تحلیل بیانیه گام دوم از منظر دانش مدیریت
 • تحلیل بیانیه گام دوم از منظر دانش جامعه شناسی
 • تحلیل بیانیه گام دوم از منظر دانش اقتصاد
 • تحلیل بیانیه گام دوم از منظر دانش علوم اجتماعی
 • تحلیل بیانیه گام دوم از منظر دانش ارتباطات
 • تحلیل بیانیه گام دوم از منظر دانش حقوق
 • تحلیل بیانیه گام دوم از منظر دانش علوم سیاسی
 • تحلیل بیانیه گام دوم از منظر دانش روانشناسی

 

محور دوم: بیانیه گام دوم و عقلانیت اسلامی

 مولفه‌های تفکر و رفتار عقلانی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی و اهل بیت

  • تبیین نقش عملی گفتمان عقلانیت در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی
  • آثار پایبندی به عقلانیت در سبک زندگی و رفتار اجتماعی
  • نارسایی عقلانیت مدرن و نیاز بشر به عقلانیت مبتنی بر آموزه‌های وحیانی
  • آثار رویکرد عقلانی در مقابله با جریان‌های افراطی و تکفیری
  • جایگاه عقل به‌عنوان زبان مشترک انسانیت برای گفتگو در سطح جهانی
  • «عقلانیت» مشخصه برجسته تشیع در تاریخ
  • ترکیب عقل منطقی و عقل احساسی در سبک زندگی اسلامی

 

 محور سوم: بیانیه گام دوم: توسعه، تثبیت و تعمیق انقلاب اسلامی

 انقلاب اسلامی چالشی بر نظم اجتماعی مدرن

 • نظریه نظام سیاسی اسلام در طراز جهانی
 • انقلاب اسلامی به‌مثابه پدیده زنده و با اراده
 • نقش انقلاب اسلامی در اسلامی‌سازی علوم انسانی
 • مولفه‌‌های استمراربخش انقلاب اسلامی در جهان
 • ظرفیت‌های بیانیه گام دوم برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • بسط نظریه «نظام انقلاب» در بیانیه گام دوم
 • نوآوری‌‌های انقلاب اسلامی در عرصه ساختارسازی و نظام‌سازی
 • مرز‌های هویتی انقلاب اسلامی
 • نقش دانش تاریخی و تجربیات گذشته در آینده‌پژوهشی و آینده‌نگاری
 • چالش‌‌های انقلاب اسلامی برای نظم حاکم جهانی
 • پیشران‌‌‌های انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم
 • تبیین مولفه ‌های اقتداربخش انقلاب اسلامی
 • انقلاب اسلامی،‌ آغازگری عصر جدید
 • انقلاب اسلامی و روابط بین‌الملل
 • انقلاب اسلامی و حقوق بین‌الملل
 • فرصت‌ها و تهدیدات انقلاب اسلامی در بیانه گام دوم
 • انقلاب اسلامی و الگوی نوین تمدن اسلامی
 • انقلاب اسلامی و عرضه الگوی سبک زندگی اسلامی
  

محور چهارم: بیانیه گام دوم و جامعه‌المصطفی

 بایسته‌های بیانیه گام دوم انقلاب برای جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه

  • نقش جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه در صدور آرمان های انقلاب اسلامی
  • حوزه های دانشی جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه متناسب با بیانیه گام دوم
  • نقش جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه در روابط بین‌الملل و تعارف بین‌فرهنگی
  • نقش و ظرفیت های جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در جهان
  • نقش نمایندگی‌های جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
  • نقش جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه و دانش آموختگان آن در انتقال انتظارات، نیازها و چالش‌های جهانی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
  • نقش جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه در انتقال نمادها، ارزش‌ها و دستاورهای انقلاب اسلامی به جهان
 

اوقات شرعی

امروز : شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹
۱۳ ذي القعدة ۱۴۴۱