صدف عفاف

شناسه نوشته : 28457

1399/06/13

تعداد بازدید : 314

صدف عفاف
تبیین مفاهیم کلی و بررسی جلوه‌های عفاف و حجاب با تکیه بر منشور همیشه جاوید زندگی بشر

صدف عفاف

کتاب صدف عفاف با موضوع «جنبه‌های مذهبی و اسلامی عفت» به قلم اعظم وفایی استاد حوزه‌ی علمیه خواهران استان قم، در ۱۹۹ صفحه در انتشارات کانون اندیشه جوان به چاپ رسیده است.

نویسنده تلاش نموده است با تکیه بر منشور همیشه جاوید زندگانی بشر(قرآن کریم) پس از تبیین مفاهیم کلی، به جلوه‌های عفاف‌ورزی در بسترهایی چون مال، قلب، نگاه، رفتار، گفتار، پوشش و روابط جنسی بپردازد و خواننده را با محورهایی چون عوامل شکل‌گیری عفت در انسان، آثار و پیامدهای عفت‌گرایی، راهکارهای ترویج عفت و الگوهای قرآنی در این زمینه همراه سازد.

بخش‌های بعدی کتاب، عوامل شکل‌گیری حیا و عفت در انسان و آثار و پیامدهای رعایت عفاف و راهکارهای ترویج حیا و عفت در قرآن تشریح شده است. بخش‌های پایانی، مشتمل بر توضیح اجرای احکام و حدود در جامعه، و ذکر الگوهای قرآنی عفت و حیا است.

بخشی از کتاب:

اثربخشی ظاهر و باطن بر یکدیگر از ویژگی های عمومی انسان است، معمولاً بین حجاب و پوشش ظاهری با عفت و بازداری باطنی، تأثیر و تأثر متقابلی وجود دارد؛ بدین ترتیب که، هرچه حجاب و پوشش ظاهری مناسب تر، تقویت و پرورش روحیه درونی عفت، نیز بیشتر؛ وبالعکس. به عبارت دیگر درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک موجب بارور شدن میوه ناپاک نخواهد شد و …
 

اوقات شرعی

امروز : سه شنبه ۷ تير ۱۴۰۱
۲۸ ذي القعدة ۱۴۴۳