جشنواره "تجربه‌نگاری مدیریت و راهبری پژوهشی"

شناسه نوشته : 28960

1399/09/21

تعداد بازدید : 92

جشنواره
جشنواره‌ی تجربه‌نگاری، ثبت تجارت اثرگذار در نظام و ساختار پژوهشی

جشنواره "تجربه‌نگاری مدیریت و راهبری پژوهشی"

شرایط انتخاب تجربه:
1. تجربه‌ای ارزشمند و ثمربخش باشد؛
2. موجب تغییر در رویکرد و روش شما شده است؛
3. سبب خوش‌بینی یا بدبینی به نظام پژوهشی حوزه علمیه شده است؛
4. تغییر و تحول در آیین‌نامه‌ها و ساختار پژوهشی حوزه علمیه را به دنبال داشته است؛


شرکت‌کنندگان در تجربه‌نگاری:
*مدیران حوزه‌های علمیه سراسر کشور
*معاونان پژوهش حوزه‌های علمیه سراسر کشور
*اساتید دروس پژوهش‌محور

**شرکت برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور آزاد است.

مراحل شرکت:
- تکمیل فرم تجربه‌نگاری
- ارسال فرم تجربه‌نگاری تا اول بهمن ماه 1399 به شناسه @qompajoohesh در پیام رسان ایتا 

اوقات شرعی

امروز : سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
۲۵ رجب ۱۴۴۲