کارگاه نشریه نگاری

شناسه خبر : 58334

1397/01/23

تعداد بازدید : 3

کارگاه نشریه نگاری
چهارمین کارگاه نشریه نگاری کادر و برخی طلاب با حضور استاد هادی منش در مدرسه آمنه(سلام الله علیها)گزارشد.

 دکتر هادی منش ابتدا به مباحث مقدماتی، متن نگارشی ادبی پرداخت و افزود قلم درسرنوشت ملت ها تأثیر گذار است.

وی به معرفی منابع ادبی پرداخت. در ادامه ترسیم اهداف بلند مدت وکوتاه مدّت و میان مدّت اشاره کرد.

استاد ضمن اشاره به چند مورد از تکنیک های نویسندگیبه  فراگیران با تمرین عملی کارگاه را به پایان رساند.